Welkom bij het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep verbonden aan de Universiteit Gent. Het onderzoek focust op duurzaamheidstransities, indicatoren en monitoring, duurzaamheidsbeoordeling, complexe besluitvorming, multi-level governance, toekomstscenario’s en duurzaamheidsvisies.

The Centre for Sustainable Development is a multidisciplinary research group at Ghent University. The research focus lies on sustainability transitions, indicators and monitoring, sustainability impact assessment, complex decision-making, multi-level governance, future scenario's and visions of sustainability.