Studium Generale 2013 'Duurzame Steden'

THEMA 2013: DUURZAME STEDEN
‘NO CITIES, NO FUTURE?!’

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, het Centrum voor Lokale Politiek, Ugent10:10 en de Gentse Studentenraad (Universiteit Gent) organiseerden samen met Kunstencentrum Vooruit ook in 2013 een gratis studium generale ‘duurzaamheidsdenken’. Deze keer stond het thema 'Duurzame Steden' centraal.

 

Samen met een selecte, maar erg diverse groep van boeiende sprekers reflecteerden we in de Gentse Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat) op vijf woensdagavonden in februari en maart 2013 over tal van actuele stedelijke duurzaamheidsvraagstukken. Meerdere soorten kennis behandelden op een prikkelende en toegankelijke manier het brede thema ‘duurzame steden’. Zijn we op goede weg? Welke toekomstbeelden kunnen worden gemaakt? Moeten onze hongerige steden meer zelfvoorzienend worden? En wat mogen we verwachten van ‘urban mining’? Bestaat zoiets als duurzame stedenbouw en architectuur? Wat is de meerwaarde van een sociaal-artistieke invalshoek? Is sociale segregatie nog steeds compleet te vermijden? En hoe kunnen we meer algemeen bouwen aan een rechtvaardige stad? Wat leren we over het streven naar klimaatneutrale steden? Etc.

 

INTRODUCTIE: ‘DE STAAT VAN DE STAD’

Wanneer: woensdag 20 februari 2013 – 20u00 tot 22u00

Waar: Balzaal | Kunstencentrum Vooruit | Sint-Pietersnieuwstraat 23 | Gent

Moderator: Thomas Block, directeur Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent)

 

Bijdragen:

 • "Duurzaamheidstransities en onze steden: het kader van dit Studium Generale" door prof. dr. Thomas Block, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Vakgroep Politieke Wetenschappen) aan de Universiteit Gent (Presentatie downloaden)
 • "Vlaanderen is één stedelijk reconversieproject"  door Joachim De Clerck, programmadirecteur ‘Architecture Workroom Brussels’ en curator van de Vlaamse inzending voor de architectuurbiënnale van Venetië ‘The ambition of the territory’  (Presentatie downloaden)

 • "Netwerkstad Vlaanderen in de kering" door prof. dr. em. Eric Corijn, cultuurfilosoof, socioloog en expert sociale en culturele geografie (Presentatie downloaden)
 • "Ecologische stedenbouw, een contradictio in terminis?" door bioloog Erik Rombaut, docent ecologie, milieukunde, ecologisch-duurzame ruimtelijke planning en stedenbouw aan LUCA School of Arts (Departement Architectuur Sint-Lucas) te Gent en Brussel (Presentatie downloaden) / (Tekst downloaden)

Noot: Kunstencentrum Vooruit steunde de ‘Dikke Truiendag’ op 20 februari.  Zo werd onder meer de verwarming in de Balzaal een aantal graden lager gezet. Er konden in de 'omgekeerde vestiaire' wel dekentjes en dikke truien worden opgehaald door toeschouwers die het koud hadden.

 

 

DE ZELFVOORZIENENDE STAD?

Wanneer: woensdag 27 februari 2013 – 20u00 tot 22u00

Waar: Balzaal | Kunstencentrum Vooruit | Sint-Pietersnieuwstraat 23 | Gent

Moderator: Laurien Spruyt, voorzitster UGent1010

 

Bijdragen:

 • "Een sociaalecologische economie: wordt de stad de eco-fabriek van de toekomst? door Dirk Holemans, coördinator van de denktank Oikos en fractieleider van Groen in de Gentse gemeenteraad (Presentatie downloaden)
 • "Niet met uw eten spelen! Professionele urban farming als bouwsteen van een voedselstrategie in touch met de consument"door Pieter Marx, initiator en directeur van Greenmarx (Presentatie downloaden)
 • Flestuinieren op kot” door Joris Depouillon van UGent10:10, een studentengroep die zich inzet voor een duurzame toekomst (Presentatie downloaden)
 • "Public Faculty" door gURBS, stadscollectief dat het Serieus Kantoor van de Getikte Meningen naar aanleiding van het Studium Generale openhoudt
 • Reactie en reflectie door Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Boerenbond
 • Reactie en refelctie door Indra Van Sande, ingenieur-architect bij de Gentse Milieudienst en één van de drijvende krachten achter 'Gent Klimaatneutraal in 2050' (Presentatie downloaden)

 

DE VERSTEENDE STAD?

Wanneer: woensdag 6 maart 2013 – 20u00 tot 22u00

Waar: Balzaal | Kunstencentrum Vooruit | Sint-Pietersnieuwstraat 23 | Gent

Moderator: Prof. dr. Thomas Block, Directeur Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent)

 

Bijdragen:

 • "Klaar voor de klimaat- en energiecrisis? Werken aan veerkrachtige steden” door prof. dr. Andy Van den Dobbelsteen, Hoogleraar Architectuur, Klimaatontwerp & Duurzaamheid aan de Technische Universiteit Delft (Presentatie downloaden)
 • “Slow urbanism” door prof. Kristiaan Borret, Stadsbouwmeester van Antwerpen en gastprofessor aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Gentse Universiteit (Presentatie downloaden)
 • "Public Faculty" door gURBS, stadscollectief dat het Serieus Kantoor van de Getikte Meningen naar aanleiding van het Studium Generale openhoudt
 • Reactie en reflectie door Jean-Marie de Buck, CEO van Aclagro, projectontwikkelaar van meerdere Gentse sites: Tondelier, Cotton Island, Kop Keizerspoort (Presentatie downloaden)

 

DE RECHTVAARDIGE STAD!

Wanneer: woensdag 13 maart 2013 – 20u00 tot 22u00

Waar: Balzaal | Kunstencentrum Vooruit | Sint-Pietersnieuwstraat 23 | Gent

Moderator: Sophie Devolder, onderzoekster Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent)

Bijdragen:

 

FINAL SESSION: ‘THE FUTURE OF OUR CITIES?’ (SESSION IN ENGLISH)

When: Wednesday, March 20th 2013 – 20h00 till 22h00

Where: Theaterzaal | Arts Centre Vooruit | Sint-Pietersnieuwstraat 23 | Ghent (Belgium)

Moderator: Greet Pluymers, journalist VRT

 

 

 • "A sustained city debate: summary and reflections on previous sessions" by Sander Van Parijs, researcher at the Centre for Sustainable Development and the Centre of Local Politics (Ghent University)
 • “The future in 2052” by prof. dr. Jurgen Randers, professor of climate strategy at the BI Norwegian Business School and author of the latest Report to the Club of Rome, “2052-A Global Forecast for the Next Forty Years” (the organization of Randers’ lecture is in cooperation with OIKOS and the Club of Rome-EU) (Presentatie downloaden)
 • "Invisible Ghent(s)." by zURBS, impressions from their social-artistic workshop (more info)
 • “People are the key” by Kristian Villadsen, Architect Associate of Gehl Architects (Copenhagen – Denmark) focusing on Sustainable Cities (Presentatie downloaden)

 

Contactpersoon Studium Generale:  prof. dr. Thomas Block  |  Centrum voor Duurzame Ontwikkeling  |  Thomas.Block@UGent.be  |  09/264.82.08