Skip to content Skip to navigation

Nieuw vak: duurzame steden

In dit opleidingsonderdeel willen we studenten leren een (jaarlijks wisselend) Gentse duurzaamheidskwestie vanuit verschillende perspectieven en technieken te benaderen. Centraal staat evenwel een toekomstverkenning (i.c. het ontwikkelen van exploratieve scenario's) en het opbouwen van een normatieve stellingname rond het jaarthema. In het bijzonder zal een stedelijke framing van duurzaamheidskwesties worden uitgewerkt.

Meer info hier

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent