Skip to content Skip to navigation

Bachelorproef: Sustainable Development Goals aan de UGent

Studente Ellen Van De Weghe liep in de derde bachelor Bestuurskunde en Publiek Management stage aan de Afdeling Milieu van de Universiteit Gent waar ze onderzoek voerde naar de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDGs) van de Verenigde Naties in de organisatie, bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs van de UGent. Ze schreef daarover haar bachelorproef 'Duurzaamheid aan de UGent. Organisatie, bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs'.

De bachelorproef is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel ‘Inleidende begrippen’ bespreekt een aantal concepten die van belang zijn voor een goed begrip van de bachelorproef. De SDG’s worden er uitvoerig besproken, maar ook duurzame ontwikkeling en de zogenaamde duurzaamheidstransities komen er aan bod. In het tweede deel ‘Universiteit Gent: een duurzame universiteit?’ wordt de integratie van de SDG’s in de organisatie, bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek besproken. In het laatste deel ‘Onderzoek: De SDG’s in het onderwijs’ wordt het onderzoek met betrekking tot de integratie van de SDG’s in een aantal opleidingen behandeld. Voor de opleidingen Bachelor of Science in de politieke wetenschappen, Bachelor of Laws in de rechten, Bachelor of Science in de chemie, Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde, Bachelor of Science in de geneeskunde en Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie en aansluitende masteropleidingen werden de studiefiches gescreend om na ta gaan in welke opleidingsonderdelen welke SDG’s aan bod komen. Vervolgens werd via enquêtes bij studenten en interviews bij docenten meer diepgaande informatie verzameld.

Op basis van de bevindingen uit haar onderzoek formuleert Ellen volgende conclusie:

"Zoals blijkt uit de resultaten van het onderzoek per opleiding, integreert de ene opleiding duurzame ontwikkeling al beter dan de ander. Toch zijn er in het algemeen nog heel wat hiaten in het onderwijs van de UGent met betrekking tot duurzame ontwikkeling.
Een van die belemmeringen is dat het onderwijs aan de UGent te kennisgericht is. Vaak lijkt het gewoon papegaaienwerk zonder ergens over te moeten nadenken. Duurzaamheidseducatie vereist dat studenten aangezet worden tot het zelf nadenken, het kritisch zijn, creatief zijn enz. Daartoe zullen andere onderwijsvormen gehanteerd moeten worden.
Daarnaast vinden velen (studenten en docenten) duurzaamheid wel belangrijk, maar zien ze de relatie tot en relevantie voor hun opleiding niet. Het is dus zeker belangrijk dat in de opleidingen de relevantie van duurzame ontwikkeling tot hun opleiding wordt aangehaald.
Bovendien wordt duurzame ontwikkeling nog te monodisciplinair gezien, een duurzame universiteit en samenleving vereist echter dat er samenwerking moet zijn, dit ook tussen de verschillende opleidingen en faculteiten. Voor seminaries en workshops kan bijvoorbeeld een beroep gedaan worden op lesgevers uit andere faculteiten."

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent