Skip to content Skip to navigation

Christian Felber: workshops en lezing over zijn 'Economy of the Common Good'

Christian Felber is een econoom die pleit voor een radicale transformatie van ons economisch systeem. Hij vraagt aan bedrijven om hier het voortouw te nemen. De economie moet ethische bedrijven bevoordelen, zodat de neerwaartse spiraal van kostenminimalisatie en winstmaximalisatie stopt. Zo kunnen we ons economisch systeem terug inzetten om andere waarden na te streven.

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de UGent, het departement Omgeving, OIKOS en The Shift nodigden Christian Felber op 6 maart 2018 uit in België. Het werd een dag met workshops, lunchmeetings en ‘s avonds een lezing. We ontdekten samen hoe het gedachtegoed van Felber kan bijdragen aan een duurzamere en groenere economie.

Een groene economie ten dienste van de samenleving

Felber vertrekt van de vaststelling dat ons huidig economisch model de ecologische grenzen van onze planeet negeert, ongelijkheid in stand houdt en er niet in slaagt om iedereen in zijn basisbehoeften te voorzien. Daardoor zijn meer en meer mensen voorstander van een nieuw en meer ethisch economisch systeem. Eén dat inzet op milieubescherming en sociale gelijkheid.

Economy of the Common Good

De Oostenrijker wil de economische wegwijzers radicaal omkeren. Hij reikt met zijn Economy of the Common Good een alternatief economisch systeem aan. En dat vindt weerklank over heel de wereld. De Economy of the Common Good wil de spelregels zo veranderen dat de economie ten dienste komt te staan van het algemeen belang. Het gemene goed zeg maar. Hoe kunnen we ons economisch model zo aanpassen dat er een verschuiving komt van winst voor enkelen naar welzijn voor allen? Dat is de vraag waarop Felber een antwoord wil bieden.

Christian Felber in België

Op dinsdag 6 maart 2018 kwam Christian Felber naar België voor een lezing en enkele workshops.

De workshops vonden plaats van 9u30 u tot 11u30 u in de Markten, Oude Graanmarkt 5 in Brussel. We startten met een grondige introductie van Christian Felber over zijn concept. Vervolgens gingen we in drie parallelle workshops dieper in op enkele aspecten daarvan. Hoe kan ‘the economy of the common Good’ inwerken op een verduurzaming en vergroening van onze economie. Hoe kunnen bedrijven zich inschakelen en meewerken aan dit concept? Hoe kunnen we voor een lokale verankering zorgen?

‘s Avonds hadden we de Minard Schouwburg (Walpoortstraat 15 in Gent) gereserveerd om Christian Felber de nodige tijd en ruimte te geven om zijn visie helemaal uit de doeken te doen tijdens een lezing. Nadien volgde een debat met Thomas Van Craen (CEO van Triodos Bank België), Murielle Scherre (zaakvoerder van La Fille d'O) en Koen Schoors (Hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent). Bekijk hier de presentatie (pdf van slides).

Op 5 maart was Christian Felber ook te gast bij NewB en Finance Watch. Klik hier voor meer info over hun avondprogramma 'Ethical banking works'.

Lees hier het dubbelinterview dat op 6 maart werd afgenomen met Christian Felber en Kate Raworth (auteur van 'Dougnut Economics').

Klik hier om je verder te verdiepen in het gedachtengoed van Felber.

 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent