Skip to content Skip to navigation

De Stadsacademie zoekt een coördinator (100% FTE - 5 jaar)

De UGent stimuleert interdisciplinair onderzoek en maatschappelijke valorisatie van dat onderzoek door meerdere coördinatoren aan te stellen rond uiteenlopende thema's. De Gentse Stadsacademie is één van de initiatieven die een coördinator mag aanwerven.

De Stadsacademie focust op sociaal-ecologische problemen van de Stad Gent en de Universiteit Gent. Academici, studenten, beleidsmakers, middenveldorganisaties, etc. werken samen binnen inter- en transdisciplinaire onderzoeksprocessen aan probleemdefinities en mogelijke oplossingen, (living lab) experimenten en opschalingsinitiatieven, (beleids)rapporten en wetenschappelijke artikelen. Ons theoretisch en analytisch kader integreert sociaal-ruimtelijke, politiek-bestuurlijke, socio-technische en economische perspectieven.

Interesse om zelf de coördinator van de Stadsacademie te worden en zo mee het verschil te maken? Bekijk dan hier de vacature. Een gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV dient ten laatste op 1 april 2020 te worden bezorgd aan de Voorzitter van de Onderzoeksraad, Prof. Ignace Lemahieu via Esther.DeSmet@ugent.be.

 

 

 

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent