Skip to content Skip to navigation

Enquête Klimaateducatie in het hoger onderwijs

FOR ENGLISH: SCROLL DOWN

 

 

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent voert momenteel een onderzoek uit over klimaateducatie in het hoger onderwijs. Dit gebeurt in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming.

Geeft u les over klimaatverandering of over onderwerpen gerelateerd aan het klimaatvraagstuk aan een universiteit of hogeschool? Misschien doceert u een vak dat volledig in het teken staat van de klimaatproblematiek? Of u brengt een specifiek onderwerp gerelateerd aan het klimaatvraagstuk aan bod in uw lessen (bv. energie-efficiëntie, milieubeleid, klimaatvluchtelingen, duurzame productie en consumptie, klimaatvriendelijke mobiliteit, enz.)? In beide gevallen nodigen we u van harte uit om deze vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 25 minuten. We verzamelen en verwerken uw antwoorden vertrouwelijk. Meer informatie omtrent de doelstellingen en aanpak van dit onderzoek vindt u in de informatiebrief.

Uw deelname is cruciaal voor onze studie. We willen namelijk een breed zicht krijgen op wat onderwijspraktijken m.b.t. klimaatverandering in het Vlaamse hoger onderwijs kenmerkt en om dit mogelijk te maken is het essentieel dat zoveel mogelijk lesgevers de vragenlijst invullen. Kent u collega’s die lesgeven over klimaatverandering of over onderwerpen gerelateerd aan het klimaatvraagstuk? Stuur deze uitnodiging gerust naar hen door, u helpt er ons onderzoek mee vooruit.

Bent u geïnteresseerd om meer te weten te komen over de resultaten van het onderzoek? We bezorgen deelnemers die dit wensen graag gratis het onderzoeksrapport en de inspiratiegids van zodra deze gepubliceerd worden en/of een uitnodiging voor een vormingsmoment en studiedag die u een unieke gelegenheid biedt voor het opdoen van nieuwe inzichten en inspiratie voor uw eigen lespraktijk.

U vindt de vragenlijst hier: https://febugent.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pUgrAAyaZi1ouF

Heeft u nog vragen over deze studie, dan kan u terecht bij projectcoördinator katrien.vanpoeck@ugent.be.

 

 

ENGLISH

 

Ghent University’s Centre for Sustainable Development currently conducts a Research and Development Project about teaching and learning about climate change in higher education. This project has been commissioned by the department of Education and Training.

Do you teach about climate change and/or topics related to it in a university and/or university college? Perhaps a course that is explicitly and substantially focussing on the issue of climate change? Or maybe you address one or more topics related to climate change (e.g. energy efficiency, environmental policy, climate refugees, sustainable production and consumption, climate-friendly transportation, etc.) in some of your lessons? In both cases, we warmly invite you to participate in the survey. This will take about 25 minutes. We will collect and process your survey responses confidentially. Please find more information about the purposes and design of the study in the information letter.

Your participation is crucial for our study. We want to gain insight in what characterises education on climate change in Flemish universities and university colleges and therefore it is vital that as many teachers as possible respond to the questionnaire. Do you know colleagues who are teaching about climate change and/or topics related to it in a university and/or university college? Please feel free to forward this invitation to them. This is very helpful for our study.

Click here to proceed to the questionnaire: https://febugent.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0P2Zu8HfBR1fob3

Are you interested in learning more about the results of the study? We will send you the scientific report of this study and the inspiration guide upon request, as well as an invitation for conferences and trainings that provide an unique opportunity to acquire new insights and inspiration for your own teaching practice.

In case you have questions about this study, please contact project coordinator katrien.vanpoeck@ugent.be.

 

 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent