Skip to content Skip to navigation

Het rapport 'duurzaamheidscontroverses in België: een discoursanalyse' is nu beschikbaar

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerden Frederik De Roeck, Thomas Block en Marine Lugen (ULB) een onderzoek naar verschillende duurzaamheidscontroverses in België. Via een discoursanalyse brachten ze in kaart hoe het klimaatdebat zich in België vandaag rond drie concrete controverses ontwikkelt: de controverse rond luchtvaart (is veel vliegen nog verantwoord?), rond vleesconsumptie- en productie (vlees of geen vlees?) en de opkomende controverse rond de vraag of waterstof de sleutel is in de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Het rapport beschrijft voor elk van de drie controverses welke discoursen voorkomen in het publieke debat, inclusief de meest relevante verhaallijnen (wat is het probleem? Welke oplossingen worden mogelijk geacht?), wereldbeelden (door welke bril wordt er naar de werkelijkheid gekeken? Welke normatieve uitgangspunten en waarden komen terug?), rolverdelingen (wie wordt gezien als deel van het probleem, wie als deel van de oplossing?) en metaforen. Behalve verschillen toont het onderzoek ook waar er overeenkomsten tussen de verschillende ‘strekkingen’ liggen en hoe een goed debat over duurzaamheidscontroverses eruit kan zien.

Download hier het rapport.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent