Skip to content Skip to navigation

Masterproef duurzame ontwikkeling in de opleidingen pedagogische wetenschappen en sociaal werk

Op 7 september 2017 verdedigde Shyfra Pisman met succes haar masterproef 'Duurzame ontwikkeling en educatie: een kwalitatief onderzoek in de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk aan de universiteit Gent'. Op basis van documentenanalyse (studiefiches), focusgroepen met studenten en interviews met docenten zocht ze antwoorden op volgende vragen: Komen duurzaamheidsgerelateerde kwesties al dan niet aan bod in het curriculum van de afstudeerrichtingen orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde en sociaal werk van de opleiding pedagogische wetenschappen aan de UGent? Waarom is dit wel dan niet het geval? Steekt er al dan niet een visie achter en welke is dat dan? Indien dergelijke kwesties aan bod komen, op welke manier gebeurt dat dan? In welke mate en waarom wordt er al dan niet op zowel opleidingsniveau als door individuele docenten belang gehecht aan het ontwikkelen van een visie omtrent duurzaamheid en educatie binnen de opleiding? En waar is er nood aan op het vlak van educatie voor duurzame ontwikkeling in de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk?

Shyfra komt tot de conclusie dat zowel studenten als docenten duurzaamheid een belangrijk maatschappelijk thema vinden dat vooralsnog onvoldoende, te vrijblijvend (keuzevakken) en te laat in de opleiding aan bod komt, dat een pluralistische en een inter-/transdisciplinaire benadering van duurzaamheidseducatie cruciaal zijn en dat meer interactieve werkvormen nodig zijn om dit soort kwesties in onderwijs aan bod te brengen. Ze pleit voor het wegwerken van barières om duurzaamheid sterker in het curriculum van deze opleidingen in te bedden en voor het opstarten van een visievormende dialoog over hoe dat dan best wordt aangepakt.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent