Skip to content Skip to navigation

Mensentaal podcast

Voor Mensentaal maakten Matthias Somers en Emma Vanpaemel een aflevering over creatieve klimaatcommunicatie. Het is als podcast te beluisteren.

Wat doe jij als het zoveelste artikel over de opwarming van de aarde op je facebookfeed verschijnt? A) Je klikt erop, je leest het volledig, je springt uit de zetel en je redt de wereld, of B) Je scrollt verder omdat je er toch niets aan kan veranderen, terwijl je je toch een beetje schuldig voelt? Je bent lang niet de enige die B zou aanduiden. Mensentaal interviewde professoren Stef Craps (faculteit letteren en wijsbegeerte) en Katrien Van Poeck (faculteit politieke en sociale wetenschappen, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) die dit maar al te goed beseffen en daarom andere, creatieve manieren verkennen om over het klimaat te communiceren en om dit ervaringsgericht voor de klas te brengen. Klimaatfictie is een heus literair genre geworden. Het vak dat Stef erover doceert, werd voorwerp van Katriens onderzoek. Daarnaast organiseerden ze samen met studenten een debat rond creatieve klimaatcommunicatie tijdens Think & Talk, het honoursprogramma voor de alfafaculteiten aan de UGent. 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent