Skip to content Skip to navigation

Onderwijstip van UGent over het integreren van duurzaamheid

Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en de groeiende sociale ongelijkheid kunnen we beschouwen als complexe of 'wicked' issues.  Dat betekent dat er niet alleen een wetenschappelijke discussie bestaat over de feitelijke kennis en over wat nu precies het probleem is, maar dat er telkens ook een maatschappelijke discussie is. In dat laatste geval spelen vragen als: In welke wereld willen we leven? In welke systemen willen we functioneren? Beide discussies zijn inherent verbonden en niet waardevrij. Vooroordelen, aannames en belangen spelen, vaak onbewust, een belangrijke rol zowel bij de framing van het probleem, als bij het uitkiezen van de meest wenselijke oplossing.

Duurzaamheidskwesties integreren in een opleiding is daarom didactisch uitdagend. Je moet studenten leren omgaan met onzekere kennis en opinies, hen vertrouwd maken met de complexiteit van dergelijke kwesties én hen laten kennismaken met meerdere veranderingsperspectieven. Tegelijkertijd mag je als opleiding niet vervallen in een verlammend relativisme: de ingrijpende gevolgen van duurzaamheidsuitdagingen vragen immers engagement en wetenschappelijk onderbouwende oplossingen. Ook dat moeten studenten leren ontwikkelen.

Daarom ontwikkelde de Directie Onderwijsaangelegenheden van UGent samen met het CDO een onderwijstip met aandacht voor duurzaamheidscompetenties op opleidings- en opleidingsonderdeelniveau, geschikte onderwijs- en leeractiviteiten, een gedegen manier rond toetsing, etc.

De onderwijstip vind je hier.

 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent