Skip to content Skip to navigation

Studenten stellen hun groepswerken voor

Op woensdag 9 mei 2018 presenteerden de studenten van het universiteitsbrede vak ‘Duurzaamheidsdenken’ de resultaten van hun groepswerken. Het jaarthema ‘Duurzame Mobiliteit’ werd vanuit verschillende perspectieven benaderd. Sommige studenten analyseerden aan de hand van het multi-levelperspectief de socio-technische systemen ‘Personenvervoer in Vlaanderen’ en ‘Goederenvervoer in Vlaanderen’, andere groepen focusten op veelbelovende niches zoals ‘Duurzame stadsdistributie’, ‘Autodelen’ en ‘Het reclaimen van de openbare ruimte’. Nog andere studenten verkenden de toekomst en ontwikkelden exploratieve scenario’s rond ‘De mobiliteit van UGent-studenten in 2040’ en ‘Personenvervoer in Vlaanderen in 2040’. Tot slot voerden drie groepen een discoursanalyse uit rond enkele mobiliteitscontroverses: ‘Rekeningrijden’, ‘Elektrische wagens’ en ‘Het Gentse circulatieplan’. Op woensdag 2 mei gaven enkele studenten reeds een eigen interactieve les inzake ‘duurzame mobiliteit’ volgens de filosofie van ‘student-led education’.

Op vrijdag 18 mei 2018 was het de beurt aan de studenten van het vak ‘Politieke vraagstukken van Duurzaamheid’ om hun eindresultaten aan elkaar toe te lichten. Elke groep ontrafelde via een Foucauldiaanse discoursanalyse een duurzaamheidscontroverse. De stellingen liepen erg uiteen: van ‘basisinkomen’, ‘lageloonjobs’, ‘1-euromaaltijden’ en ‘vluchtelingen’ over ‘geboortebeperking’, ‘sloppenwijken’ en ‘vliegtuigreizen’ tot ‘kernenergie’, ‘divestment’ en ‘de betonstop’. Het maatschappelijk debat rond deze controverses werd telkens in kaart gebracht door te focussen op de verschillende argumenten per discours, de discourscoalities en de achterliggende logica’s en wereldbeelden. Het meegeven van de eigen positie in dit debat stimuleerde telkens de discussie met de medestudenten.

Een hippe locatie (Red Loft in Gent) en een vegetarische broodjeslunch zorgden voor de gepaste omkadering.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent