Skip to content Skip to navigation

Studium Generale 2012

DUURZAME VOEDING: ‘Erst das Fressen, dann die Moral?’

Exact 20 jaar na de top van Rio de Janeiro in 1992 wordt door de Verenigde Naties opnieuw een wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling georganiseerd. Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling grijpt deze conferentie aan om te starten met het studium generale ‘Duurzaamheidsdenken’. Hiermee krijgen alle studenten van de (Associatie) Universiteit Gent de kans inzicht te verwerven in het denken over ‘duurzame ontwikkeling’.

Samen met een selecte groep van boeiende sprekers zullen de studenten kunnen reflecteren over een specifiek duurzaamheidsvraagstuk. Door één thema centraal te stellen, tonen we aan dat het kan benaderd worden vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, dat meerdere faculteiten en vakgebieden rond dergelijk thema werken, dat pogingen tot antwoorden niet zelden verschillen en dat duurzaamheid een normatief en niet eenduidig begrip is. Het thema zal elk jaar veranderen. In 2012 ligt de focus op voeding, in 2013 mogelijks op steden, wonen of ondernemen.

PROGRAMMA

Introductieles: ‘Ligt op ons bord duurzaam eten?’

Wanneer: dinsdag 28 februari 2012

Voorzitter: dr. Gert Goeminne, CDO – Universiteit Gent en Clea – Vrije Universiteit Brussel

 • Welkomstwoord door de rector | 19u30-19u40
 • ‘Duurzame ontwikkeling, RIO+20 en duurzame voeding: het bredere kader van dit studium generale’ door Erik Paredis, CDO - Vakgroep Politieke Wetenschappen – Universiteit Gent | 19u40-20u10
 • ‘Stad en platteland: gezien door de voedselbril’ door prof. dr. Jan Willem van der Schans, leerstoelgroep rurale sociologie – Wageningen Universiteit | 20u10-20u45
 • ‘Voedselpatronen en biodiversiteit’ – door dr. Harry Aiking, Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam| 20u45-21u20
 • Discussie met zaal | 21u20-21u30

Boert de boer duurzaam?

Wanneer: dinsdag 6 maart 2012

Voorzitter: prof. dr. Thomas Block, CDO - UGent

 • Inleiding en situering | 19u30-19u40
 • ‘Hoe biodivers is onze voedselproductie?’ door prof. dr. Patrick Van Damme, voorzitter CDO - Laboratorium voor Tropische en Subtropische Landbouw en Etnobotanie – Universiteit Gent | 19u40-20u30
 • ‘CSA en zelfoogstboerderijen’ door Tom Troonbeeckx, Het Open Veld | 20u30-20u50
 • Reactie door Nils Van Dam, Marketeer van het jaar 2011, Country Manager Unilever Belgium | 20u50-21u10
 • Discussie met zaal | 21u10-21u30

Food is (no) merchandise! (lesson in English)

When? Tuesday 13 March 2012

Chair: prof. dr. Dries Lesage, CDO - UGent

 • Introduction | 19u30-19u40
 • ‘How can trade work for the right to food?’ by prof. dr. Olivier De Schutter, United Nations Special Rapporteur on the Right to Food | 19u40-20u20
 • ‘Distribution of food, OECD and WTO’ by Carmel Cahill, Head of the Policy and Trade Adjustment Division, OECD | 20u20-21u00
 • Reflections from Steven Vromman, the Low Impact Man | 21u00-21u15
 • Discussion with the public | 21u15-21u30

Eten we gezond?

Wanneer: dinsdag 20 maart 2012

Voorzitter: Jo Van Assche, CDO - UGent

 • Inleiding en situering | 19u30-19u40
 • ‘Voedingspatronen en gezondheid’ door prof. dr. Stefaan De Henauw, CDO - Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde – Universiteit Gent | 19u40-20u30 ‘
 • ‘Verrassend veggie’, door Philippe Van den Bulck, veggie kok, food stylist en food writer | 20u30-20u50
 • Reactie door prof. dr. Johan Hallaert, FEVIA en gastprofessor Universiteit Gent | 20u50-21u10
 • Discussie met zaal | 21u10-21u30

Slotles: ‘Hoe 9 miljard mensen voeden?’

Wanneer: dinsdag 27 maart 2012

Moderator: Joël De Ceulaer, journalist - De Standaard

 • ‘Van bitterbal tot spinazieburger: reflecties en lessen uit dit studium generale’ door Vera Dua, CDO – UGent | 19u30-20u10
 • Debat | 20u10-21u10
  • Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Boerenbond
  • prof. dr. Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie, Wageningen Universiteit
  • Tobias Leenaert, directeur EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief)
 • Discussie met zaal | 21u10-21u30

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent