Skip to content Skip to navigation

Thema's bachelor- en masterproeven

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO – UGent) begeleidt graag bachelor- en masterproeven die aansluiten bij de aanwezige expertise en bestaande onderzoekslijnen.

Prof. Thomas Block zoekt voor het academiejaar 2020-2021 nog enkele studenten die hun masterproef wensen te ontwikkelen in de Stadsacademie rond een actuele Gentse duurzaamheidskwestie, en dit vanuit een politicologisch of bestuurskundig perspectief en ingebed in een setting waarbij ook studenten uit andere opleidingen dezelfde kwestie bestuderen en ook niet-academische actoren worden betrokken. In zogenaamde masterproefateliers wordt dit academiejaar gefocust op het stedelijk voedselvraagstuk en op diversiteit in sociale huisvesting. Voor meer info klik hier.

Voor masterproeven die focussen op circulaire economie, klimaat, transitieprocessen, etc. kan u terecht bij prof. Erik Paredis.

 

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent