Skip to content Skip to navigation

Vacatures doctoraatsbursalen

Wij zoeken 2 doctoraatsbursalen voor het LESTRA onderzoeksproject

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

OVER HET PROJECT

Ingrijpende sociaal-ecologische problemen zetten onze gewoonlijke manieren van doen steeds meer onder druk. Deze crisis stelt ons voor de uitdaging om nieuwe gewoonten, nieuwe structuren, culturen en praktijken te ontwikkelen. ‘Leren’ wordt in deze context vaak gezien als essentieel om onze samenleving in een duurzamere richting te veranderen. In oktober 2021 ging het onderzoeksproject ‘Transactional Investigations of learning in view of sustainability transitions’ (LESTRA), gefinancierd door de European Research Council (ERC), van start. De centrale onderzoeksvraag van het project is hoe leerprocessen kunnen bijdragen aan duurzaamheidstransities. Voor dit project zijn we op zoek naar twee doctoraatsonderzoekers.

JOUW TAKENPAKKET

 • Je wordt ingeschakeld in het LESTRA-team, dat sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar de rol van leerprocessen in duurzaamheidstransities;
 • Je besteedt minimum 90% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift;
 • Je werkt mee aan dataverzameling en data-analyse in het onderzoek naar duurzaamheidstransities in voedselsystemen, mobiliteit en plastics;
 • Je verricht onafhankelijk onderzoek en bakent verder je doctoraatsthema af in samenspraak met je promotor en co-promotor;
 • Je communiceert onderzoeksresultaten in de vorm van bv. presentaties op academische conferenties, wetenschappelijke publicaties en publicaties/activiteiten voor een niet-academisch publiek (bv. faciliteren van workshops voor beleidsmakers en/of actoren betrokken bij duurzaamheidstransities).

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een diploma van master in een domein dat aansluit bij transitiestudies, duurzaamheidsonderzoek en/of (duurzaamheids)educatie;
 • Je hebt je onderscheiden doorheen je opleiding. Kennis of verricht onderzoek dat aansluit bij transitiestudies en/of (duurzaamheids)educatie is een troef;
 • Je bent gebeten door duurzaamheidsvraagstukken en wil meewerken aan het beter begrijpen van sociale verandering, leerprocessen en het faciliteren van (leren in de context van) duurzaamheidstransities;
 • Je wil (deels onafhankelijk) sociaalwetenschappelijk onderzoek verrichten binnen het kader van een zogenaamd ‘frontier research’ project, gefinancierd door het ERC;
 • Je bent vertrouwd met kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • Je hebt een zeer goede kennis van zowel het Nederlands als Engels of bent bereid om deze kennis te ontwikkelen in de eerste zes maanden van je aanstelling (een goede kennis van het Nederlands is vereist voor het empirisch onderzoek);
 • Je toont zin voor initiatief en levert kwaliteitsvol werk;
 • Je bent een teamspeler die goed functioneert in groepsverband;
 • Je wil je inzetten in een multidisciplinaire omgeving.

ONS AANBOD

 • Wij bieden een voltijdse functie als doctoraatsbursaal, bestaande uit een initiële overeenkomst van 12 maanden die bij positieve evaluatie wordt verlengd tot maximaal 4 jaar (meer info over doctoraatsbursalen);
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/04/2022;
 • Je komt terecht in een stimulerende en multidisciplinaire onderzoeksomgeving;
 • We hechten belang aan jouw ontwikkeling als onderzoeker en proberen je zo goed mogelijk bij te staan tijdens je doctoraatstraject;
 • We streven steeds een cultuur na waarin welzijn, een goede worklife balance en open communicatie centraal staan;
 • Thuiswerk en een flexibel uurrooster behoren tot de mogelijkheden;
 • Verder kan elk UGentpersoneelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking) aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. (lees meer over onze personeelsvoordelen)

INTERESSE?

Solliciteer uiterlijk op 10/02/2022 via e-mail aan katrien.vanpoeck@ugent.be en frederik.deroeck@ugent.be met de vermelding “Sollicitatie LESTRA”. Bezorg ons je CV, een motivatiebrief, een kopie van je diploma en studieresultaten en eventuele andere documenten zoals een referentiebrief. We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties.

Na 10/02/2022 beoordelen we alle kandidaturen en geven we jou feedback. Indien het resultaat positief is, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie op 18/02/2022. Je zal ook gevraagd worden een korte opdracht voor te bereiden.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. dr. Katrien Van Poeck (Katrien.Vanpoeck@ugent.be of dr. Frederik De Roeck (Frederik.Deroeck@UGent.be).


Read the job announcement in English here.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent