Skip to content Skip to navigation

Sustainable Cities

 

Today, more than half of world's population lives in urban areas, a proportion that is expected to increase to 66 per cent by 2050. Towns and cities, all over the world, are engaged in projects and activities to move towards a more socially just and environmentally sustainable future. This CDO research line acknowledges the importance of urban initiatives to catalyse, intensify and accelerate sustainable transformations. In our research projects we focus on different issues and approaches: the development of discussion frameworks on sustainable urban projects; outcome indicators to improve the debate on urban sustainability (e.g. City Monitor); urban governance and policy entrepreneurs striving for socio-technical transitions within complex decision-making processes; and, cities as living lab for experiments and transdisciplinary research.


Momenteel leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden en verwacht wordt dat dit aandeel zal toenemen tot 66% tegen 2050. Wereldwijd engageren steden zich via allerlei projecten en initiatieven om een meer sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame toekomst te realiseren. Deze CDO-onderzoekslijn erkent het belang van dergelijke initiatieven. Ze kunnen een katalysatoreffect genereren en stedelijke transformaties versneld in een duurzame richting duwen. We focussen op verschillende kwesties en invalshoeken: de ontwikkeling van discussiekaders inzake duurzame stadsprojecten; omgevingsindicatoren die het debat over stedelijke duurzaamheid kunnen versterken (bv. de Stadsmonitor); stedelijke governance-arrangementen en ‘policy entrepreneurs’ die binnen complexe besluitvormingsprocessen socio-technische transities nastreven; en steden die als ‘living lab’ kunnen dienen voor experimenten en transdisciplinair onderzoek.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent