Skip to content Skip to navigation

Research Project

Impact en Gebruik van de Stadsmonitor

Running from juli 2014 to dec 2014.
Funded by SBOV.

English: In this research project the use of the City Monitor has been studied. On the basis of a qualitative research approach the central research questions could be answered: Who is using the City Monitor? For what purposes? Which evolution can be seen in the past 10 years? What is the meaning of the City Monitor the strategic policy in the Flemish cities? What is the impact of the institutional context on the use of that City Monitoring instrument?


Project abstract:

Dit onderzoek naar het gebruik van de Stadsmonitor is uitgevoerd door middel van drie kwalitatieve case studies. Aan de hand van diepgaande gesprekken met vijf en twintig sleutelpersonen uit drie Vlaamse steden hebben wij het gebruik van de Stadsmonitor in beeld gebracht. De tussentijdse resultaten uit deze drie case studies werden bevestigd op een workshop met vertegenwoordigers van de stedenstuurgroep, een orgaan waaraan politieke en ambtelijke vertegenwoordigers van dertien Vlaamse centrumsteden en het Vlaams stedenbeleid deelnemen.
Dit onderzoek heeft een ‘breed’ zicht op het gebruik van de Stadsmonitor opgeleverd, waardoor we ook de relatie met de beleidscontext in elke stad belicht hebben. Aan de hand van deze kwalitatieve onderzoeksbenadering kunnen wij gelijkenissen en verschillen in het gebruik van de Stadsmonitor vaststellen in verschillende Vlaamse centrumsteden. Door een breedbeeldbenadering kunnen wij het specifieke verhaal over het gebruik van de Stadsmonitor in elke casestudie betrouwbaar beschrijven. Daarbij brengen wij de verschillen in het gebruikspatroon in relatie met de historische en bestuurskundige context van elke stadsorganisatie. De mate waarin de context een rol speelt in het gebruik van de Stadsmonitor wordt mee bepaald door enkele interne institutionele elementen in de stadsorganisatie, zoals de strategische capaciteiten, samen met de politieke en ambtelijke cultuur. Uit de vergelijking van deze verschillende verhalen zien wij wel een gelijkaardig mechanisme of patroon opduiken, waarbij telkens dezelfde actoren, hun drijfveren en houding een belangrijke factor vormen in het gebruik van de Stadsmonitor in Vlaamse steden. Tenslotte zien wij dat het gebruik van de Stadsmonitor in de meeste Vlaamse steden in de loop van de laatste jaren sterk is toegenomen.

Sustainable Cities, Sustainibility Indicators, Impact Assessments and Monitoring

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent