Skip to content Skip to navigation

Research Project

Opschaling korte keten in Gentse regio

Running from 2017 to 2017.
Funded by Stad Gent.

In opdracht van de Stad Gent gingen we in 2017 na hoe opties rond korte voedingsketen kunnen worden opgeschaald. We vatten ‘opschaling’ hier op als de overgang van het aanbod van een individuele producent op de korteketenmarkt naar het bundelen van het korteketenaanbod én het aangaan van gelijkwaardige en strategische partnerschappen met de drie types afnemers die de focus van de opdracht uitmaken, namelijk horeca, retail en grootverbruikers/ keukens.

Na een literatuurstudie en analyse van buitenlandse voorbeelden, formuleerden we op participatieve wijze gaandeweg drie mogelijke pilootprojecten: een boerennetwerk voor de Gentse binnenstad; een coöperatief distributieplatform en een Gents kenniscentrum inzake korte keten en stadsgerichte landbouw (GeKKoS). Deze pilootprojecten hebben telkens als doel het korteketensystemen in de Gentse regio op te schalen. Per pilootproject of opschalingstraject werden twee workshops georganiseerd met allerlei betrokken actoren (producenten, afnemers, beleidsmakers, onderzoekers, etc.): (1) een verkennende workshop om de inhoud van het mogelijke pilootproject te bespreken en (2) een verdiepende workshop waarin vorm en inhoud van de korte keten (KK) zo concreet mogelijk werden uitgewerkt. Uit deze workshops distilleerden we telkens een narratief waarrond een draagvlak bestaat bij (of ontstond tussen) de betrokken actoren. Voor de tweede workshop van elk pilootproject werd het Business Model Canvas (BMC) als initiële leidraad genomen. De verschillende narratieven en beschrijvingen die voortvloeien uit de workshops zijn noch exhaustief, noch objectief, maar wel het resultaat van een participatief traject.

 

Vervolgens reflecteerde een multidisciplinair expertenteam per pilootproject over drie essentiële met elkaar verband houdende aspecten inzake het opschalen van korte keten in Gent: (1) omzet en financiën, (2) optimale logistieke stromen en (3) verwachte energiegebruik en -stromen (via screening LCA – LevensCyclusAnalyse). Experten van ILVO, UGent en Vredeseilanden maakten de analyses en baseerden zich daarbij deels op relevante aannames en berekeningen. Tot slot maakten experten voor elk pilootproject een inschatting van het transformatief karakter. Er werd onderzocht in welke mate functies reeds aanwezig zijn in/voor het pilootproject opdat een opschaling kans maakt.

 

Klik hier voor het eindrapport van dit onderzoek.


 

Transitions and Future Studies, Sustainable Cities

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent