Skip to content Skip to navigation

Research Project

Participatieve opmaak van een streekvisie voor Halle - Vilvoorde

Running from maart 2011 to dec 2012.
Funded by Haviland IC.

English: 

The co-design of a future vision on the liveable and sustainable region of Halle-Vilvoorde.

Onderzoeksvragen:

Wat zijn de sleutelwoorden en beleidstermen voor een leefbare en duurzame streekontwikkeling in Halle-Vilvoorde?
Welke behoeften leven er in de domeinen van 'ondernemen en werken', wonen, mobiliteit, onderwijs, zorg en recreatie? Welk aanbod zal daar tegenover moeten staan tegen 2030? En houdt dat aanbod rekening met de noden van kansarmen of van de toekomstige generaties?

Project abstract:

In opdracht van Haviland werd een lange termijn toekomstvisie opgemaakt voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Voor de opmaak werd gebruik gemaakt van de 'co-design' methodiek.
Op basis van de concepten van leefbaarheid en duurzaamheid en de verwerking van relevante beleidsdocumenten werd een voorontwerp van toekomstvisie voor Halle-Vilvoorde opgemaakt.
Dat voorontwerp werd op 5 workshops besproken met politici, ambtenaren en middenvelders van het merendeel van de 35 gemeenten uit het arrondissement.
Op basis van de commentaar werd het voorontwerp aangepast tot een ontwerp van toekomstvisie.
En dat werd op een congres (in aanwezigheid van een paar honderd deelnemers) plenair besproken. Op basis van de bijomende commentaar werd de toekomstvisie afgewerkt.

Transitions and Future Studies

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent