Skip to content Skip to navigation

Research Project

The role of experimental legislation in transitions

Running from 2016 to 2018.
Funded by Flemish Government.

Experiments and niches are deemed essential to stimulate sustainability transitions. They are intended as spaces in which innovations can emerge and grow. However, experience has taught that experiments and niches often have difficulties in starting up and even more in scaling up. A diversity of inhibiting factors has been identified in research: legislation, financing, legitimacy, entrepreneurship, knowledge creation and diffusion, etcetera.

Experimental legislation and regulatory sandboxes are currently being method of kick-starting  and testing innovations. This research project asks the question: "how can regulatory sandboxes play a role in the start, the reinforcement and scaling up of experiments and niches?" More in particular, the focus will be on experiments in the context of Vision 2050, the long-term vision of the Flemish Government. The research aims to go beyond a literature study and learn from experiences with regulatory sandboxes in Flanders.

The research project is part of the Policy Research Centre Governance Innovation


Experimenten en niches worden als essentieel beschouwd om duurzaamheidstransities in gang te zetten. Ze zijn de ruimtes waarin vernieuwing ontstaat en kan groeien. De ervaring leert echter dat experimenten en niches het vaak moeilijk hebben om op te starten en zeker om verder op te schalen. Het internationale wetenschappelijke onderzoek hierrond heeft op diverse kansen en belemmerende factoren gewezen: regelgeving, financiering, legitimiteit, ondernemerschap, kennisopbouw en –verspreiding, etc.

Experimentwetgeving en regelluwe zones worden momenteel regelmatig naar voren geschoven als een methode om innovaties sneller te laten starten en uit te testen. Dit onderzoeksproject heeft als overkoepelende vraag: “Hoe kunnen regelluwe zones (RLZs) een rol spelen in de opstart, versterking en opschaling van experimenten en niches?" Meer in het bijzonder wordt gekeken naar de rol voor de Visie 2050, de langetermijn visie van de Vlaamse regering. Het onderzoek heeft uitdrukkelijk de bedoeling deze vragen niet enkel vanuit literatuurstudie te benaderen, maar naar ervaringen met RLZs in Vlaanderen te gaan kijken en daaruit te leren.

Het onderzoek kadert in het programma van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing

Transitions and Future Studies

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent