Skip to content Skip to navigation

Key Publication

Toekomstonderzoek naar de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de Gentse Oostkant: nood aan sterk eigenaarschap

Written by Thomas Block, Jo Van Assche, Erik Paredis.
Related to Transitions and Future Studies, Sustainable Cities.

Een toekomstverkenning brengt meerdere mogelijke scenario’s in beeld en leert de betrokken actoren beter omgaan met zowel kritische onzekerheden als het koppelen van een kortetermijnaanpak aan een langetermijndenken. Door het opzetten van een actieonderzoek in de Gentse Oostkant trachtten we niet alleen ervaring op te doen met de standaardmethode om tot exploratieve scenario’s te komen en zicht te krijgen op de aard van de (gewenste) eindproducten, maar minstens evenzeer inzicht te verwerven in de meerwaarde van een participatief traject, de succesfactoren en struikelblokken van toekomstonderzoek en de mogelijkheden om toekomstverkenningen structureler te verankeren in het beleid. De belangrijkste aanbeveling die we vanuit dit SBOV-project kunnen formuleren betreft de noodzaak aan een sterk eigenaarschap van toekomstverkenningen. Wanneer toekomstonderzoek niet vertrekt vanuit een vraag of reële bekommernis van geïnteresseerde actoren en (bijgevolg) niet wordt ingebed in lopende strategische processen, blijft het effectieve potentieel doorgaans onderbenut.


 

Full reference

Block, Thomas, Joke Van Assche, Erik Paredis (2016). “Toekomstonderzoek Naar De Fysiek-ruimtelijke Ontwikkeling Van De Gentse Oostkant: Nood Aan Sterk Eigenaarschap.” Vlaamse Tijdschrift Voor Overheidsmanagement, 7 (1): 17–28.

View in Biblio Download

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent