Skip to content Skip to navigation

Prof. Dr. Thomas Block

thomas.block@ugent.be +32 (0)9 264.82.08

Thomas Block is Director of the Centre for Sustainable Development, Associate Professor ‘Sustainability and governance’ at the Department of Political Sciences and Special UGent Commissioner Sustainability, all at Ghent University.

He has a PhD in Political Sciences and a Master degree in Sociology (magna cum laude). The identity of his research approach lies in the use of a (nuanced) constructivist epistemology, a complexity-acknowledging perspective, an interpretative policy analysis framework, a participative research design, and in the framing of sustainability issues as ‘political’ matter. His research focus is on complex decision-making and transition governance, education on wicked sustainability issues, scenarios and future studies, sustainable cities and urban projects.

He is/was the main promotor of the International Thematic Network SEDwise 'Sustainability Education – Teaching and learning in the face of wicked socio-ecological problems' (ITN 2015-2020), the research consortium 'Public Pedagogy and Sustainability Challenges' (FWO 2017-2022), the Interdisciplinary Consortium of the Urban Academy (IDC-BOF 2020-2025) and several other reseach projects and PhD students. Thomas Block is/was also involved in other inter-university consortia: ‘Transitions for Sustainable Development’ (TRADO 2012-2017), Climate Change and Development Cooperation (KLIMOS 2015-2019), ‘Innovation Governance’ (SBV 2016-2020), PUReSmart 'PolyUrethane Recycling towards a smart Circular Economy' (EU-H2020 2019-2022), SuPER-W 'Resource, Product and Energy Recovery from Wastewater' (EU-Marie Curie ITN 2016-2020), 'Science education for action and engagement towards sustainability' (SEAS, H2020-SWAFS 2019-2022), etc.

Amongst many other activities, he is/was an active member of the governing board Transitions UGent, the jury concerning the Flemish Fund for Urban Regeneration, member of STRN (Sustainability Transitions Research Network), the jury of the VDK Sustainability Award, etc. He is lecturer of 3 UGent courses: ‘Politics of sustainability’, 'Sustainable Cities' and the university-wide elective course 'Sustainability Thinking'. Thomas Block is also co-initiator of the Ghent Urban Academy.


Thomas Block is Directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Hoofddocent 'Duurzaamheid & governance' binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen en Opdrachthouder Duurzaamheid aan UGent.

Hij is doctor in de politieke wetenschappen en licentiaat sociologie (magna cum laude). Zijn onderzoeksaanpak vertrekt vanuit een (genuanceerde) constructivistische epistemologie en vanuit een complexiteitserkennend perspectief, maakt gebruik van kaders uit de interpretatieve beleidsanalyse en het participatieve onderzoek, en wordt gekenmerkt door de framing van duurzaamheidskwesties als 'politieke' vraagstukken. De focus ligt op complexe besluitvorming en transitie governance, educatie rond complexe duurzaamheidskwesties, scenario's en toekomstonderzoek, duurzame steden en stadsprojecten.

Hij is/was onder meer hoofdpromotor van het Internationaal Thematisch Netwerk SEdwise 'Sustainability Education – Teaching and learning in the face of wicked socio-ecological problems', de onderzoeksgemeenschap 'Publieke Pedagogie en Duurzaamheidsuitdagingen' (FWO 2017-2022 ), het Interdisciplinair Consortium Stadsacademie (IDC-BOF 2020-2025) en van andere onderzoeksprojecten en doctoraatsstudenten. Ook is Thomas Block betrokken bij enkele andere interuniversitaire onderzoeksconsortia: ‘Transities voor Duurzame Ontwikkeling' (TRADO 2012-2017), ‘Klimaat en Ontwikkeling’ (KLIMOS 2015-2019), ‘Bestuurlijke Vernieuwing (SBV 2016-2020), PUReSmart 'PolyUrethane Recycling towards a smart Circular Economy' (EU-H2020 2019-2022), SuPER-W 'Resource, Product and Energy Recovery from Wastewater' (EU-Marie Curie ITN 2016-2020), 'Science education for action and engagement towards sustainability' (SEAS, H2020-SWAFS 2019-2022), etc.

Daarnaast is/was Thomas Block ook actief betrokken bij de denktank 'Transitie UGent', de jury en kwaliteitskamer inzake het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds, STRN (Sustainability Transitions Research Network), de VDK-prijs voor Duurzame Ontwikkeling, etc. Hij is lesgever van drie UGent-opleidingsonderdelen: ‘Politieke vraagstukken van duurzaamheid’, 'Duurzame steden' en het universiteitsbrede keuzevak ‘Duurzaamheidsdenken’. Hij is ook mede-oprichter van de Genste Stadsacademie.

Bibliography


Profile Biblio Find the full profile of Prof. Dr. Thomas Block on Ghent University Academic Bibliography.

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent