Skip to content Skip to navigation

placehold

Research

Interdisciplinarity and transdisciplinarity are key aspects of research conducted at CDO. The identity of our research team lies in its framing of sustainability issues as ‘political’ issues.


Interdisciplinariteit en transdisciplinariteit zijn kenmerkend voor het CDO-onderzoek. We benaderen duurzaamheidskwesties daarbij als ‘politieke’ vraagstukken.

Learn more

Education

Characteristic for our education is active student involvement and an inter-/transdisciplinary approach that stimulates students to study sustainability issues from diverse perspectives.


Kenmerkend voor het onderwijs van het CDO is de actieve inbreng van studenten en de inter-/transdisciplinaire benadering die studenten stimuleert om duurzaamheidskwesties vanuit verschillende perspectieven te bestuderen.

Learn more