Skip to content Skip to navigation

Networks

CDO is involved, as coordinator or partner, in several academic networks. The overall aim is to tackle complex and concrete sustainability issues in an inter- or transdisciplinary manner.


Het CDO is als coördinator en partner betrokken bij verschillende academische netwerken. Het algemene doel is om op inter- en transdisciplinaire wijze complexe en concrete duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent