Skip to content Skip to navigation

Een ondeelbaar geheel aan duurzaamheidsdoelen: SDG’s in onderzoek en onderwijs aan UGent

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties worden meer en meer gebruikt als overkoepelend kader om een duurzaamheidsdenken in de werking van overheden en andere organisaties te verankeren. Deze wereldwijde doelstellingen bevatten 17 hoofddoelstellingen waarbij 2030 fungeert als tijdshorizon. Hoewel de SDG’s een welbepaald veranderingspotentieel in zich dragen, merken we in de praktijk talrijke valkuilen die ervoor zorgen dat dit instrument in hoofdzaak een status quo lijkt te dienen. Het is dan ook essentieel dat we ons als UGent trachten te positioneren in dit debat vanuit een kritisch, maar constructief perspectief.

Deze tekst werd door Thomas Block opgemaakt op vraag van rector Rik Van de Walle en vice-rector Mieke Van Herreweghe, alsook ter discussie voorgelegd aan en goedgekeurd door de Onderzoeksraad (27 augustus 2020) en Onderwijsraad (8 oktober 2020) van UGent. Alvorens te schetsen hoe UGent kan omgaan met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), wordt eerst nog even stil gestaan bij de basiscomponenten van duurzame ontwikkeling en bij enkele brede duurzaamheidsperspectieven. De tekst tracht de basis te leggen voor een brede visie en wordt afgerond met enkele algemene tips voor onderzoekers en docenten die de SDG’s willen gebruiken in hun onderzoek of onderwijs.

 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent