Skip to content Skip to navigation

Enquête 2021: UGent-studenten over duurzaamheid in hun opleiding

De Green Office, het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, de Directie Onderwijsaangelegenheden en de Gentse Studentenraad lanceerden in de lente van 2021 een enquête onder studenten en alumni van de Universiteit Gent.

Klik hier om het eindrapport te bekijken.

Deze enquête had als doel:

 • een beter zicht te krijgen op de perceptie en tevredenheid van studenten over duurzaamheid binnen hun opleiding, en
 • het meer gedetailleerd beeld brengen van hoe en in welke mate studenten in hun opleiding met dit thema aan de slag kunnen gaan en in welke mate aandacht gaat naar het interdisciplinaire karakter van duurzaamheidsvraagstukken.

De centrale onderzoeksvragen van voorliggend onderzoek kunnen dan ook als volgt worden samengevat:

 • Is er een verband tussen de opleiding van een student en de thema's waarmee de student 'duurzaamheid' associeert?
 • Zijn die duurzame thema's die zij belangrijk vinden voldoende aan bod gekomen tijdens hun opleiding aan de universiteit?
 • Op welke manier komt duurzaamheid aan bod (didactische werkvormen, interdisciplinariteit,werken rond concrete duurzaamheidsvraagstukken)?
 • Hoe willen studenten dat duurzaamheid aan bod komt (didactische werkvormen, interdisciplinariteit, werken rond concrete duurzaamheidsvraagstukken)?

In deel 2 van het rapport worden het opzet en de methodologie van het onderzoek uitgebreid toegelicht.
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek tonen dat:

 • Studenten meer duurzaamheid in hun opleiding willen
 • Studenten zich niet voorbereid voelen om in hun latere werkcontext met duurzaamheid aan de slag te gaan
 • Studenten meer aan de slag willen met concrete duurzaamheidsvraagstukken
 • Studenten meer interdisciplinair willen samenwerken

Meer verfijnde resultaten worden besproken in deel 3 van het rapport.

Deze enquête past binnen het streven van de UGent om duurzaamheid sterker te verankeren in haar onderwijs.

 • Zo keurde de Raad van Bestuur in 2013 een ambitieuze visietekst goed waarin de UGent zich engageerde om ‘bij [te] dragen aan een duurzamere samenleving en haar studenten voldoende vertrouwd [te] maken met sociale, ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen’. In haar streven naar ‘onderwijs met een hoge maatschappelijke relevantie, verbonden met en geïnspireerd door de uitdagingen van vandaag en morgen’ wil de UGent duurzame ontwikkeling inhoudelijk en procesmatig integreren in het volledige onderwijsaanbod.
 • Met de Universiteitsbrede Beleidskeuze (UBK) Duurzaamheid werd dit streven in 2019 verder kracht bijgezet vanuit het universitair bestuur. Dit zorgde ervoor dat zes van de elf UGent-faculteiten operationele doelstellingen formuleerden om duurzaamheid (nog) meer te integreren in hun opleidingen en dat tal van trajecten startten in deze faculteiten met evaluaties, opmaak van visie en actieplannen, experimenten en ingrijpende transformaties, etc.

Gegeven deze gestelde ambities alsook de resultaten van voorliggend onderzoek wordt het rapport afgerond met deel 4 waarin aanbevelingen voor de UGent worden geformuleerd.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent