Skip to content Skip to navigation

Interview: van een repair café naar een repair cultuur

Netwerk Bewust Verbruiken publiceert op zijn website een interview met CDO-onderzoekers Erik Paredis en Jonas Van Gaubergen over de ontwikkeling van een breed gedragen repareer- en deelcultuur.

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent