Skip to content Skip to navigation

Klimaateducatie in het hoger onderwijs: onderzoeksrapport en inspiratiegids

In opdracht van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming deden we een onderzoeks- en ontwikkelingsproject over klimaateducatie in het hoger onderwijs. De resultaten daarvan zijn nu beschikbaar. Download hier de onderzoeksrapporten en inspiratiegids waarmee we antwoorden willen bieden op de nood van lesgevers aan ondersteuning om duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering adequaat in hun onderwijsactiviteiten te integreren.  

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent