Skip to content Skip to navigation

Stadsacademiesessies geven vorm en inhoud: discussieer mee!

De Stadsacademie wil een collaboratorium worden waarin zowel studenten, professoren en onderzoekers van UGent als beleidsmakers, ambtenaren en burgers kennis kunnen delen en debatteren over grote Gentse sociale en ecologische uitdagingen. Het is een plek waar samen wordt nagedacht over probleemdefinities en oplossingen, over toekomstvisies en strategieën, over experimenten en opschaling. In de stadsacademie werken studenten uit verschillende disciplines onder begeleiding van transdisiplinaire teams aan een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame toekomst van Gent. De kern bestaat uit een masterproefatelier waarin we masterproeven vanuit verschillende disciplines willen bundelen en begeleiden door een gemengd team van collega’s uit de universiteit, projectleiders bij de stad en waar gepast door derde partijen.

In het kader van de STAM tentoonstelling ‘Stad en universiteit. Sinds 1817’ werd op 5 oktober 2017 de aftrap gegeven voor de oprichting van de Stadsacademie. Het STAM geeft in de tentoonstelling tijdelijk onderdak aan de Stadsacademie in oprichting.

Om een gedeelde agenda te bepalen wordt tussen november 2017 en mei 2018 de stadsacademiesessies georganiseerd rond grote stedelijke kwesties en duurzaamheidstransities zoals mobiliteit, wonen, energie, verdichting etc. De sessies gaan door op donderdag en bestaan telkens uit een sessie op uitnodiging in de namiddag en lezing voor een breed publiek ’s avonds.

Meer info over de stadsacademie en het programma kan u terug vinden op www.destadsacademie.be.

Het kernteam van de Stadsacademie bestaat (voorlopig) uit:

  • Michiel Dehaene (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent)

  • Thomas Block (Centrum Duurzame Ontwikkeling, UGent)

  • Jorn Verbeeck (Directeur Milieu en Klimaat, Stad Gent)

  • Riet Van de Velde (Milieucoördinator, UGent)

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent