Skip to content Skip to navigation

UGent zoekt en beloont masterproeven die focussen op duurzaamheidsvraagstukken

The Bright Future Award is een excellentieprijs voor UGent-studenten die in hun masterproef een sociaal-ecologisch vraagstuk centraal stelden. Inschrijven kan t.e.m. 4 oktober 2019. Voor hun werkstuk moeten deelnemende kandidaten een cijfer van minstens 14 hebben behaald. De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp zolang het wetenschappelijk en/of beleidsmatig raakt aan een duurzaamheidsvraagstuk.

De prijsuitreiking vindt plaats op 21 april 2020.

Klik hier voor alle info over The Bright Future Award.

 

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent