Skip to content Skip to navigation

Research Project

Naar een implementatie van de toekomstvisie Halle-Vilvoorde

Running from sept 2013 to juni 2014.
Funded by Haviland IC.

English:

Implementing a future vision towards a liveable and sustainable region in Halle-Vilvoorde.

Onderzoeksvragen:

Wat zijn de speerpunten voor een leefbare en duurzame regio in Halle-Vilvoorde? Wat zijn de hefbomen om de participatief opgemaakte toekomstvisie in de praktijk om te zetten? Op welke manier kunnen lokale besturen, marktactoren en middenveld betrokken worden bij het bepalen van die speerpunten of hefbomen? Wat is de rol voor de intercommunale Haviland?

Project abstract:

In opvolging van de participatieve opmaak van de toekomstvisie voor het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft de intercommunale Haviland de opdracht aan de Universiteit Gent gegeven om een participatief proces te begeleiden met het oog op de realisatie van die toekomstvisie.
Haviland besliste dat de centrale thema's uit die toekomstvisie dienden vertaald te worden in speerpunten voor een Charter van Halle-Vilvoorde. In voorbereiding op een participatief proces met alle lokale besturen, RESOC-partners en het middeveld werden voorstellen voor actiepunten bepaald. Die concrete voorstellen hadden betrekking op een selectie van de meest cruciale thema's voor de streek: ondernemen, mobiliteit, arbeidmarkt, wonen, zorg, klimaatneutraliteit, en centrumfuncties.
In twee ronden van telkens vijf druk bijgewoonde streektafels hebben politici, ambtenaren en mensen uit het middenveld hun commentaar gegeven op de noodzakelijke prioriteiten voor de streek. Al dat materiaal werd verwerkt in 10 speerpunten voor een Charter voor Halle-Vilvoorde. De verwerking van die participatieve input werd ook intensief begeleid door de burgemeesters uit de bestuursorganen van de intercommunale Haviland.
Ten slotte werd dat Charter met de 10 speerpunten toegelicht op het tweede Streekcongres, met een paar honderd deelnemers. In opvolging van dat congres zal Haviland zijn rol bepalen in de verdere uitvoering van de aangekondigde actiepunten.

Transitions and Future Studies

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent