Skip to content Skip to navigation

Research Project

'Woonnoden in Gent’

Running from feb 2008 to dec 2008.
Funded by Stad Gent.

English: City government of Ghent commissioned the analysis of housing needs. The Center for Sustainable Development and the Center for Local Politics of the Ghent University choose a qualitative research approach to identify the most relevant housing needs of 20 target groups in the population, in 3 different zones in the city. Data were gathered by interviewing randomly chosen respondents of each target group. In addition to these interviews focus group meetings were organised with a selection of key persons coming from each target group. Interviews were conducted on the basis of an conversation guide, focussing the respondents experiences with their housing carreer, their actual and most recent house and neighbourhood. Foces group meetings were facilitated by means of round table questions on positive and negative experiences in the own house and neighbourhood.


Project abstract:

‘Iedereen heeft recht op een comfortabele en betaalbare woning in een gezond leefmilieu’, aldus art. 23 van de Belgische Grondwet. Om dat doel te bereiken dient het Gents stadsbestuur een doortastend en duurzaam woonbeleid uit te werken, dat mede gebaseerd is op inzichten in de woonwensen en –noden van de bevolking. Eind 2007 heeft het Gents stadsbestuur gekozen voor het samenwerkingsverband van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent (CDO-CLP) om bruikbare kennis over de woonnoden van 20 doelgroepen verdeeld over 3 zones in de stad te verzamelen. Vanuit het CDO-CLP hebben wij geopteerd voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Daarbij hebben wij de beoogde kennis verzameld door enerzijds interviews af te nemen van toevallig gekozen personen uit die doelgroepen en anderzijds focusgesprekken te organiseren met een doelbewuste selectie van sleutelpersonen uit diezelfde doelgroepen. Deze interviews werden voorbereid door de opmaak van een gespreksgids, waarin ‘open vragen’ werden opgenomen over de ervaringen van respondenten met de woonloopbaan en de beleving van de woning en de woonomgeving. Voor de focusgroepen werden vier rondvragen voorzien over positieve en negatieve ervaringen in de eigen woning en buurt. In het lokaal woonbeleid in Vlaanderen hebben wij weinig of geen ervaring met het kwalitatief onderzoek. Dit onderzoeksproject wil daarin verandering brengen. Is dat ook gelukt? Kan een kwalitatieve onderzoeksaanpak (door middel van interviews en focusgesprekken) tot voldoende geloofwaardige inzichten in de woonnoden van diverse doelgroepen in een bepaalde Vlaamse stad of gemeente leiden?

Sustainable Cities

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent