Skip to content Skip to navigation

ERC Starting Grant for Katrien Van Poeck

Katrien Van Poeck, post-doctoral researcher at the Centre for Sustainable Development, has been awarded a Starting Grant from the European Research Council (ERC). The highly-coveted funding is meant to support individual scientists and scholars to build their own teams and conduct pioneering research. The funded project, “Transactional investigations of learning in view of sustainability transitions (LESTRA)” makes it possible to further develop and interconnect the Centre for Sustainable Development’s research lines on Sustainability Education and on Sustainability Transitions. In the coming months, a post-doctoral researcher and two PhD students will be employed for the project team.

Katrien Van Poeck is very grateful for the new opportunities opening up. The ERC funding supports researchers to think big and pursue daring ideas to address the most challenging problems of our times. Ghent University’s incentives policy for ERC applicants and grantees adds the conditions that offer stability, freedom and a long-term perspective that is crucial for the quality and continuity of the new research line. Six UGent researchers receive an ERC Starting Grant in 2020.


Katrien Van Poeck, post-doctoraal onderzoekster aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, ontvangt een Starting Grant van de European Research Council (ERC). Deze erg aantrekkelijke en begeerde financiering wil individuele onderzoekers ondersteunen om een eigen team op te richten voor baanbrekend onderzoek. Het geselecteerde project, “Transactional investigations of learning in view of sustainability transitions (LESTRA)”, laat toe de CDO onderzoekslijnen rond duurzaamheidseducatie en duurzaamheidstransities verder uit te bouwen en met elkaar te verbinden. In de komende maanden zullen een post-doctoraal onderzoek(st)er en twee doctoraatsstudenten worden aangeworven voor het projectteam.

Katrien Van Poeck is erg dankbaar voor de nieuwe kansen die zich nu aandienen. De ERC financiering ondersteunt onderzoekers om met ambitieuze en gedurfde ideeën te werken aan grote wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. De incentives van de Universiteit Gent voor wie een ERC project aanvraagt en gefinancierd krijgt, bieden daarenboven de nodige stabiliteit, vrijheid en langetermijnperspectief voor het verzekeren van continuïteit en kwaliteit in de onderzoekslijn. Zes UGent onderzoeksters ontvangen in 2020 een ERC Starting Grant.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent