Skip to content Skip to navigation

Duurzaamheidsonderzoek ism Ecocampus

In opdracht van en in samenwerking met Ecocampus (Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) kwam de adviesnota ‘Duurzaamheid in onderzoek’ tot stand. Het CDO gaf mee input aan deze nota die concreet maakt wat duurzaamheid in onderzoek kan betekenen en wat de rol en verantwoordelijkheid van onderzoeksdirecteurs/onderzoeksbeleidsmakers daarin kunnen zijn. Het doel van de nota is het debat rond duurzaamheidsonderzoek volop op gang te brengen en inhoudelijk te voeden. Ecocampus nodigt met deze nota alle spelers in het onderzoeksveld uit om aan hun eigen instelling dit debat breed te voeren, met studenten, doctorandi, docenten/professoren en beleidsmakers. Dit filmpje van Ecocampus laat Jean Hugé, Thomas Block, Tom Waas en Els Stuyven aan het woord om het brede idee van duurzaamheidsonderzoek kort te schetsen.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent