Skip to content Skip to navigation

Stadsmatinee Duurzame Steden

Het Kenniscentrum ARhus, de Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis en Brussels Academy, in samenwerking met de Stad Roeselare, de Stad Ieper en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, organiseerden afgelopen jaar een reeks 'Stadsmatinees'. De zesde sessie focuste op 'Duurzame steden en innovatieve niches' en werd verzorgd door prof. dr. Thomas Block (UGent). Een alternatief werd aangereikt voor een al te soft duurzaamheidsdiscours dat ook in onze steden dominant is. Meteen werd ook duidelijk dat systeemveranderingen gepaard gaan met complexe processen en strijd. De gevestigde orde is immers vrij stabiel. Transitiedenken en dan in het bijzonder het ‘multi-level perspectief’ leren ons naar transitieprocessen te kijken en deze beter te begrijpen. Mature niches koppelen aan zowel barsten in het systeem, als aan brede trends, kan leiden tot systeemveranderingen. En laat nu net onze steden als broeihaard fungeren van innovatieve burgerinitiatieven en veelbelovende bottom-up praktijken. Deze sessie had niet alleen als doel inzicht te verschaffen in de complexiteit van duurzaamheidstransities, de beperkingen van een lineaire passe-partout aanpak (bv. transitiemanagement), de rol van innovatieve niches en het belang van ‘policy entrepreneurs’, maar reikte ook een nieuw en open discussiekader aan om te reflecteren over stedelijke duurzaamheidsinitiatieven.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent