Skip to content Skip to navigation

Sustainability Education

 

The Centre for Sustainable Development coordinates several research projects and networks on sustainability education. Central in these research activities is a focus on teaching and learning about so-called ‘wicked’ socio-ecological problems, on its normative and political dimensions and on the entanglement of the educative and the political in formal and non-formal sustainability education practices. Empirically, our current research mainly focuses on son experiential learning in the context of sustainability transitions, sustainability in higher education, climate education and challenge-based teaching on real-world sustainability problems.


Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling coördineert verschillende onderzoeksprojecten en –netwerken in verband met duurzaamheidseducatie. Kenmerkend voor deze onderzoeksactiviteiten is een focus op educatie over sociaal-ecologische vraagstukken als zogenaamde ‘wicked problems’, op de normatieve en politieke dimensie daarvan en op de verwevenheid van het educatieve en het politieke in zowel formele als non-formele vormen van duurzaamheidseducatie. Empirisch is ons lopend onderzoek vooral toegespitst op niet-formele leerprocessen in de context van duurzaamheidstransities, duurzaamheid in hoger onderwijs, klimaateducatie en 'challenge-based' onderwijs over duurzaamheidskwesties.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent