Skip to content Skip to navigation

Sustainability Education

 

The Centre for Sustainable Development coordinates several research projects and networks on sustainability education. Central in these research activities is a focus on teaching and learning about so-called ‘wicked’ socio-ecological problems, on its normative and political dimensions and on the entanglement of the educative and the political in formal and non-formal sustainability education practices. Hence our research interest in questions of democracy, controversy, citizenship, public involvement, etc. in the context of sustainability issues. Empirically, our current research mainly focuses on experiential learning in the context of urban sustainability transitions and on sustainability in higher education.


Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling coördineert verschillende onderzoeksprojecten en –netwerken in verband met duurzaamheidseducatie. Kenmerkend voor deze onderzoeksactiviteiten is een focus op educatie over sociaal-ecologische vraagstukken als zogenaamde ‘wicked problems’, op de normatieve en politieke dimensie daarvan en op de verwevenheid van het educatieve en het politieke in zowel formele als non-formele vormen van duurzaamheidseducatie. We zijn dan ook bijzonder geïnteresseerd in kwesties zoals democratie, controverse, burgerschap, publieke betrokkenheid, enz. in de context van duurzaamheidsvraagstukken. Empirisch is ons lopend onderzoek vooral toegespitst op ervaringsgericht leren in de context  van stedelijke duurzaamheidstransities en op duurzaamheid in hoger onderwijs.

Contact

Poel 16, 9000 Gent - BELGIUM

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent